Nomacon Asbestinventarisaties B.V. gecertificeerd door dNAA

Nomacon Asbestinventarisaties B.V. heeft op 28 augustus jl. het Procescertificaat Asbestinventarisatie mogen ontvangen van de nieuwe Certificerende Instelling dNAA, de Nederlandse Amovatie Associatie. dNAA is een nieuwe certificerende instelling voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie en Asbestsanering. Op basis van de kerndoelen van dNAA, zoals risicogericht, veiligheid, marktwerking, marktverbreding, veilige innovaties en kostenreductie is Nomacon van mening…