Wie zijn wij

Nomacon Asbestinventarisaties BV is een inventarisatiebureau gecertificeerd volgens het procescertificaat asbestinventarisatie. Op basis van het procescertificaat wordt systematisch en volledig alle waarneembare asbest in bouwwerken en objecten in kaart gebracht. Wij beschikken over de verplichte vakkennis om asbest en de daaraan gekoppelde risico’s voor mens en milieu vakkundig en volledig in kaart te brengen en te rapporteren. Wij kunnen dit voor u verzorgen voor locaties in heel Nederland.

 

Medewerkers

Er is onze gedreven medewerkers alles aan gelegen een goed eindproduct te leveren. Vanaf het moment van offerteaanvraag of opdracht tot en met de autorisatie van de rapportage, het gebeurt met de grootst mogelijke zorg.

Wij zullen altijd trachten uw aanvraag op het door u gewenste moment in te plannen.

 

Advies asbestsanering

Naast het analyseren en inventariseren van asbest geeft Nomacon Asbestinventarisaties ook advies over sanering van asbest en andere potentieel gevaarlijke stoffen en stellen wij asbestbeheersplannen op voor asbest dat in een bouwwerk aanwezig is of blijft. Desgewenst kunnen wij een saneringsproject volledig begeleiden om zo de zorgen weg te nemen die vaak gepaard gaan met asbest.

Het kan wenselijk zijn om voorafgaand aan saneringswerkzaamheden een terugschaling in de risicoklasse voor de verwijdering te onderzoeken. In dit geval kunnen wij een validatiemeting conform SCi-548 voor u laten uitvoeren.

Nomacon werkt voor o.a. woningbouwcorporaties, vastgoedontwikkelaars, particulieren, overheden en sloopbedrijven/saneerders, maar ook voor de (petro)chemische industrie en de maritieme sector onder de naam van onze onderneming Technical Asbest Services (www.tasbest.eu).

Voor een asbestinventarisatie kunt u contact met ons opnemen.

 

Registernummer Ascert: 01-D010008.01

Diensten

Asbestbeheersplan

Als asbesthoudende materialen in een gebouw, schip, fabriek / industriële omgeving, in een object of constructie aanwezig blijven, is het verstandig om een asbestbeheersplan te laten opstellen. Zeker in die gevallen waarbij het niet mogelijk of zinvol is om het asbest te verwijderen. Het bouwbesluit 2012 geeft aan dat in situaties waarin het verwijderen van asbest niet noodzakelijk, dan wel onmogelijk is, de veiligheid ten aanzien van asbest gewaarborgd dient te worden en dat de geëigende methode een Risicobeoordeling Asbest en NEN2991 is.

 

Risicobeoordeling Asbest

In dit beheersplan staan maatregelen die tot aan het moment van de sloop of verwijdering van het asbest het veilig gebruik van het gebouw garanderen. De inhoud van het beheersplan hangt sterk af van de complexiteit van de situatie. De informatie uit het asbestbeheersplan kan ook worden opgenomen in het onderhouds- en/of renovatieplan van uw organisatie.

Het beheersplan asbest van Nomacon bevat de volgende elementen:

 • gebruiksbeperkende maatregelen;
 • periodieke inspectie van de asbesthoudende materialen (niet-hechtgebonden materialen jaarlijks en hechtgebonden materialen 1 – 5 jaar);
 • monitoring luchtkwaliteit (indien noodzakelijk) conform NEN2991;
 • werkvergunning onderhoudspersoneel die in de nabijheid van asbestbronnen werkzaamheden uit dienen te voeren;
 • periodieke controle op de effectiviteit van de maatregelen;
 • evalueren beheersmaatregelen en een overzicht van te nemen maatregelen indien de resultaten van de periodieke controles daartoe aanleiding geven;
 • calamiteitenplan en aanpak indien asbesthoudende materialen onverhoopt beschadigd raken;
 • organisatie asbestbeheersteam: hierin zijn de taken en verantwoordlijkheden en bereikbaarheid vastgelegd;
 • voorlichting aan gebruikers;
 • verweving beheersplan in beleid.

Het asbestbeheersplan zoals Nomacon deze opstelt voldoet aan de eisen gesteld in de NEN2991 en hieraan worden de waardevolle en in de praktijk getoetste en geborgde beheersmaatregelen en -methoden toegevoegd.
De (probleem)eigenaar beschikt met het asbestbeheersplan over een adequaat gereedschap om de risico’s te managen en tegelijkertijd aan te tonen dat alles in het werk is gesteld om de risico’s te minimaliseren. Voorts maakt de eigenaar duidelijk dat hij/zij de bestuurlijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de gebruikers en bezoekers van het bouwwerk, schip of industriële plant serieus neemt.

Asbest beheersysteem

Met ons BPM (Business Proces Management) systeem kunt u eenvoudig uw asbest beheren (zie voorbeelden). Voor u als gebruiker kunnen wij in ons systeem naadloos uw asbest beheren en beheersen. Geheel naar uw wensen richten wij uw beheersplan en calamiteitenplan in tot en met de regie van sanering gedurende mutatieonderhoud, waarbij de gegevens up-to-date worden gehouden in ons systeem.

Het systeem is volledig in te richten naar uw wensen en door externe partijen benaderbaar en bruikbaar, daardoor blijft het gehele proces kwalitatief te beheersen (ook vanaf uw eigen werkomgeving).

Ons systeem is zeer laagdrempelig ingericht, breed inzetbaar en zeer flexibel. Uiteraard zijn we ook ervaren in het aanleveren en bewaken van gegevens in de door u reeds ingerichte systemen.

 

Advies bij asbest en sloop

Voor advies bij asbest en sloop belt u ons vrijblijvend op ons kantoornummer 088 – 118 26 00

(contact) of buiten kantoortijden in geval van een calamiteit op het calamiteitennummer 06 – 83 16 63 51

Tot uw beschikking staan naast onze DIA’s (Sc-560) en Analisten, een team van gediplomeerde experts, bestaande uit:

 • (hoger) Veiligheidskundige
 • Asbestdeskundige
 • Bouwkundig ingenieurs
 • Sloop- & saneringsbegeleiders
 • Deskundig toezichthouder asbestsanering
 • Asbestbrandmanager

Voor de meest uiteenlopende vragen of bij enige twijfel: schroom niet maar bel ons! Wij staan graag voor u klaar.

 

Advies op ´maat´

Voorts kunnen wij u een op maat verzorgd advies aanbieden op gebied van:

 • plannen van aanpak
 • saneringen
 • kostenramingen (sloop-, saneringswerk en bouwkundig herstel)
 • vergunningsaanvraag

0
Gemotiveerde werknemers

Nieuws

Het laatste nieuws vanuit Nomacon Inventarisatie